Thứ hai, 26/10/2020

Giáo viên mầm non phải học quản lý cảm xúc bản thân khi dạy trẻ

05/10/2019 11:45
[post_view]

Mỗi giáo viên mầm non sẽ được học 120 tiết học/năm để rèn luyện những kỹ năng cơ bản trong việc chăm sóc trẻ, nhằm hạn chế tối đa, ngăn chặn tình trạng bạo lực trẻ mầm non.

Giáo viên mầm non sẽ được học cách quản lý cảm xúc bản thân
Giáo viên mầm non sẽ được học cách quản lý cảm xúc bản thân

Đó là nội dung nằm trong Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 12/10/2019.

Chương trình bồi dưỡng này được tổ chức hàng năm với các nội dung liên quan đến đạo đức nghề nghiệp; Rèn luyện phong cách làm việc khoa học; Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở mầm non; Kỹ năng sơ cứu trẻ em… và đặc biệt là cách quản lý cảm xúc của bản thân.

Mỗi giáo viên phải tham gia Chương trình bồi dưỡng với thời lượng 120 tiết/năm học.

Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

Giáo viên mầm non chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục IV của Chương trình này.

Các mô đun bồi dưỡng, cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn Mã mô đun Tên và nội dung chính của mô đun Yêu cầu cần đạt đối với người học Thời lượng (tiết)
Lý thuyết Thực hành
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo GVMN 1 Đạo đức nghề nghiệp của người GVMN

1. Khái niệm: Đạo đức; Đạo đức nghề nghiệp; Đạo đức nghề nghiệp của GVMN.

2. Đặc thù lao động nghề nghiệp và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của GVMN.

3. Các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.

4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em của người GVMN.

Theo Tiền Phong

 

Đọc thêm

lên đầu trang