Thứ sáu, 04/12/2020

Học trực tuyến, học qua truyền hình có được tính điểm?

01/04/2020 10:20
[post_view]

Thời gian qua, trong thời gian nghỉ học vì COVID-19, học sinh tại các tỉnh thành đã chuyển sang hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ đã khuyến khích các địa phương, trường học tổ chức ôn tập, đẩy mạnh học trực tuyến, trên truyền hình để học sinh không gián đoạn kiến thức.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tới các địa phương, trường học, để tổ chức dạy học trên internet, cơ sở giáo dục cần xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua internet. Ngoài yêu cầu phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học theo hình thức này của giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục còn có trách nhiệm phối hợp với gia đình trong việc tổ chức thực hiện.

Giáo viên khi dạy học trên internet cho học sinh cần tổ chức các hoạt động như: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên.

Thời gian nghỉ học để phòng chống COVID-19, học sinh đã chuyển sang học trực tuyến, học trên truyền hình.
Thời gian nghỉ học để phòng chống COVID-19, học sinh đã chuyển sang học trực tuyến, học trên truyền hình.

Đối với dạy học trên truyền hình, ngoài xây dựng kế hoạch dạy học chung cho nhà trường, cơ sở giáo dục cần thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, phụ huynh, để phối hợp tổ chức cho các em học tập. Cơ sở có trách nhiệm quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học theo hình thức này.

Bộ GD&ĐT quy định, trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, dạy trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet; sử dụng các hình thức phù hợp để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên truyền hình.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên này được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua internet, trên truyền hình, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình. Cơ sở thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

“Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức”, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về dạy học qua internet, trên truyền hình nêu.

Liên quan tới hoạt động năm học, ngày 31/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký các công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 – 2020 đối với cấp tiểu học, THCS và THPT. Theo đó, sẽ cắt bớt nội dung một số môn học để phù hợp với thực tiễn thời gian của năm học do quãng thời gian nghỉ học kéo dài để phòng chống COVID-19 của học sinh trên cả nước.

Theo Gia đình & Xã hội

Đọc thêm

lên đầu trang