Thứ tư, 20/01/2021

Không được thanh tra quá 02 lần trong một năm học đối với một cơ sở giáo dục

03/09/2019 03:20
[post_view]

Bộ Giáo dục nêu, nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2019-2020 cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục nêu, nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2019-2020 cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục.(Ảnh minh họa: Báo Hậu Giang)
Bộ Giáo dục nêu, nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2019-2020 cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục.(Ảnh minh họa: Báo Hậu Giang)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 tới các Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục – Khoa học công nghệ Bạc Liêu; Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Bộ nêu rõ, nội dung thanh tra, kiểm tra cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục, cụ thể:

Đối với mầm non: Việc tổ chức mạng lưới trường học; công tác quản lý nhóm trẻ tư thục;

Đối với giáo dục phổ thông: Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông  mới; công tác tuyển sinh đầu cấp; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường; việc đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp;

Đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục: Dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; an toàn trường họ; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; hoạt động liên kết đào tạo; tư vấn du học; thực hiện chế độ chính sách đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục…

Lưu ý: Không thanh tra quá 02 lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra thi, thanh tra đột xuất).

Theo Giáo dục Việt Nam

Đọc thêm

lên đầu trang