Chủ nhật, 11/04/2021

Học sinh được học thông qua các trò chơi như ghép hình, tô màu, làm toán bằng que kem và nui… – Ảnh: NHƯ HÙNG

17/03/2019 05:03
[post_view]

Học sinh được học thông qua các trò chơi như ghép hình, tô màu, làm toán bằng que kem và nui… – Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh được học thông qua các trò chơi như ghép hình, tô màu, làm toán bằng que kem và nui… - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh được học thông qua các trò chơi như ghép hình, tô màu, làm toán bằng que kem và nui… – Ảnh: NHƯ HÙNG

lên đầu trang