Chủ nhật, 11/04/2021

Nhiều luật giáo dục sửa đổi được QH thông qua

28/06/2019 07:20
[post_view]

VTC1 | Với 91,53% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi).


VTC1 | Với 91,53% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi).

Đọc thêm

lên đầu trang