Thứ năm, 25/02/2021

Số đầu điểm kiểm tra học kì 2 năm học 2019-2020 bậc trung học được quy định như thế nào?

23/04/2020 02:11
[post_view]

Số đầu điểm kiểm tra học kì 2 năm học 2019-2020 bậc trung học sẽ giảm 1/3 so với kỳ 2 của những năm học trước.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020.
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kì, giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu:

Đối với kiểm tra thường xuyên:

Môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm; môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: ít nhất 3 đầu điểm.

Đối với kiểm tra định kì:

Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; môn học có từ trên 2 tiết /tuần: ít nhất 2 đầu điểm.

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới, thực hiện việc đánh giá định kì theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: Vấn đáp; phỏng vấn; kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo…).

Đối với hoạt động Giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện theo hướng dẫn, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.

Theo Dân Việt

Đọc thêm

lên đầu trang