Thứ tư, 12/05/2021
Công chức BHXH TP HCM hướng dẫn thủ tục cho người dân
23/02/2020 04:20

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức…

24/11/2019 07:35

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực…

lên đầu trang