Chủ nhật, 27/09/2020
Xác suất, thống kê trong Toán lớp 3.
09/11/2019 04:12

Lớp 2 đã học về xác suất, thống kê nghe có vẻ “to tát”, nhưng thực tế lại là những cái cơ bản giúp học sinh tiếp cận, thực hành ngay trong đời sống…

Học sinh cần có kiến thức về xác suất, thống kê để xử lý thông tin tốt hơn?
05/11/2019 01:30

Trước đây, thống kê được dạy một thời lượng hạn chế ở lớp 4, lớp 5 và lên THCS học sinh được học ở lớp 7, lớp 10 và xác suất chỉ xuất hiện…

lên đầu trang