Thứ hai, 21/09/2020
Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 dự kiến được tổ chức trong tháng 3/2020.
22/10/2019 10:00

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa tổ chức họp chuẩn bị Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020. Kỳ thi này dự…

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỳ năng nghề phát biểu tại cuộc họp
20/10/2019 09:30

Nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng các Kỳ thi tay nghề, trước mắt là Kỳ thi tay nghề Quốc giá lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào tháng 3/2020…

lên đầu trang