Thứ ba, 19/01/2021

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ nay đến 2020 cần xây dựng mới 7.045 phòng học

29/09/2019 07:57
[post_view]

 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến tháng 9-2019, toàn thành phố có 832 dự án lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, với tổng số phòng học dự kiến tăng thêm là 15.867 phòng. Trong đó, đã có 322 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng với 5.883 phòng học mới.

Hiện nay, thành phố đạt tỷ lệ 278 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi), còn thiếu 22 phòng so với chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, số phòng học cần tiếp tục đầu tư xây mới từ nay đến năm 2020 là 7.045 phòng.

Trong đó, bậc mầm non có nhu cầu bổ sung cao nhất với 3.440 phòng, kế đến là tiểu học với 2.506 phòng, hai bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông cần hơn 1.000 phòng học. Để bảo đảm việc tổ chức cho 100% học sinh lớp 1 trong năm học 2020-2021 được học 2 buổi/ngày và sĩ số 35 học sinh/lớp theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới, cấp học này cần bổ sung 1.039 phòng.

Theo Hà Nội Mới

Đọc thêm

lên đầu trang