Thứ ba, 01/12/2020

Trường ngoài công lập ở TPHCM tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

21/05/2020 08:15
[post_view]

Sở GDĐT TPHCM vừa có hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020 – 2021.

Các trường ngoài công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển hoặc kiểm tra trình độ dưới bất cứ hình thức nào.
Các trường ngoài công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển hoặc kiểm tra trình độ dưới bất cứ hình thức nào.

Sở yêu cầu các trường thực hiện theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển hoặc kiểm tra trình độ dưới bất cứ hình thức nào.

Những học sinh đang học tại các trường THCS hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục thường xuyên tại TPHCM hoặc các tỉnh, thành khác có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện được dự xét tuyển vào lớp 10 THPT các trường ngoài công lập. Trong đó, ưu tiên nhận học sinh tốt nghiệp THCS tại TPHCM.

Điều kiện xét tuyển là học sinh tốt nghiệp THCS, 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Học sinh có nguyện vọng học tại trường THPT ngoài công lập nào sẽ nộp hồ sơ xét tuyển tại trường đó.

Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào hồ sơ xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và căn cứ vào điểm xét tuyển, điểm ưu tiên (nếu có) để xác định lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Các trường có thể tuyển sinh 2 đợt và tuyệt đối không nhận thêm học sinh mới sau đợt 2. Riêng trường hợp chuyển trường thì thực hiện theo quy định hiện hành. Tuyệt đối không nhận học sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc hồ sơ không hợp lệ theo quy định.

Trường phải chịu trách nhiệm về điều kiện xét tuyển và hồ sơ hợp lệ của hai diện nêu trên trước Sở GDĐT và phụ huynh học sinh.

Theo Lao Động

Đọc thêm

lên đầu trang