Trang chủ Các Trường Trung Cấp Khu Vực Miền Bắc

Các Trường Trung Cấp Khu Vực Miền Bắc

Danh Sách Các Trường Trung Cấp
Danh Sách Các Trường Trung Cấp khu vực miền Bắc

VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Hà Giang

– Trường Trung cấp Y tế Hà Giang

– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang

– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Giang

Tuyên Quang

– Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Tuyên Quang

– Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang

Cao Bằng

– Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

Lào Cai

– Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam

Yên Bái

– Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

– Trường Trung cấp Lục Yên

– Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái

Thái Nguyên

– Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

– Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

– Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên

– Trường Trung cấp Thái Nguyên

– Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

– Trường Trung cấp Y khoa Pasteur

– Trường Trung cấp nghề Thái Hà

– Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên

– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên

Phú Thọ

– Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì

– Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ

– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

– Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng

– Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ

Sơn La

– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La

– Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Hòa Bình

– Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình

Bắc Giang

– Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

– Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

– Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang

– Trường Trung cấp ASEAN

– Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế

– Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5

– Trường Trung cấp nghề số 12/BQP

VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Vĩnh Phúc

– Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ

– Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

Bắc Ninh

– Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh

– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương – CCI

– Trường Trung cấp Y tế Trung ương

– Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Ninh

– Trường Trung cấp nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành

– Trường Trung cấp nghề Bách khoa Bắc Ninh

– Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long

Hải Dương

– Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ

– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

Hải Phòng

– Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

– Trường Trung cấp An Dương

– Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng

– Trường Trung cấp Xây dựng

– Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản

– Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải Phòng

– Trường Trung cấp Du lịch Thăng Long

– Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng

– Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng

– Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng

– Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng

– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng

Hưng Yên

– Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên

– Trường Trung cấp nghề Á Châu

– Trường Trung cấp nghề Châu Hưng

– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên

– Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô

Thái Bình

– Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình

– Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình

Hà Nam

– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam

– Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam

– Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc

Nam Định

– Trường Trung cấp Y tế Nam Định

– Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

– Trường Trung cấp công nghệ số 8

– Trường Trung cấp Đại Lâm

Ninh Bình

– Trường Trung cấp nghề Quốc tế

– Trường Trung cấp Y – Dược Tôn Thất Tùng

– Trường Trung cấp nghề Nho Quan

– Trường Trung cấp Kỹ thuật – Du lịch Công đoàn Ninh Bình

– Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur

– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình

Quảng Ninh

– Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

( Các đơn vị cập nhật thông tin, liên hệ Hotline)