Thứ sáu, 14/05/2021

Xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2019: Đã có 441 ứng viên đủ điều kiện

27/10/2019 01:00
[post_view]

Hội đồng Giáo sư (GS) Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội động GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, Phó Giáo sư (PGS) năm 2019. Theo đó có 441 cá nhân thuộc 26 hội đồng ngành được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Có 2 hội đồng ngành chưa công bố là Khoa học an ninh và Khoa học quân sự.

Theo đó, năm nay có 98 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.

Trước đó ngày 27/8, Hội đồng GS Nhà nước đã nhận được danh sách 557 ứng viên được Hội đồng GS cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Như vậy, so với thời điểm ngày 27/8, số lượng ứng viên hiện nay đã giảm 116 người.

Trong số 441 cá nhân của 26 hội đồng ngành đề nghị công nhận chức danh GS, PGS có 83 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh GS. Có 1 ứng viên được đề nghị công nhận GS thuộc trường hợp đặc biệt ở hội đồng ngành Cơ học. Đó là PGS Phạm Đức Chính, hiện công tác tại Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong số các ứng viên GS, người trẻ nhất sinh năm 1981 (38 tuổi). Ứng viên PGS trẻ nhất sinh năm 1988 (31 tuổi). Ứng viên GS cao tuổi nhất sinh năm 1944 (75 tuổi). Ứng viên PGS cao tuổi nhất sinh năm 1957 (62 tuổi).

Đáng lưu ý là số ứng viên nữ chiếm chưa tới 1/4. Cụ thể, trong 441 ứng viên được Hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 chỉ có 100 ứng viên là nữ (tỷ lệ 22,6%). Trong đó số ứng viên nữ được đề nghị xét công nhận GS là 9 người chiếm 10,8% số ứng viên được đề nghị công nhận.

Năm 2019, 4 ngành không có ứng viên nào được đề nghị xét GS. Đó là các ngành Giao thông Vận tải, Giáo dục học, Luật học, Ngôn ngữ học.

Theo Đại Đoàn Kết

Đọc thêm

lên đầu trang